Tuesday, November 14th, 2017

IV.Din Görevlileri Koordinasyon Toplantısı Sona Erdi


Religious Officers Coordination Meeting held at the Diyanet Center of America was completed with the participation of male and female religious officials under the Presidency of Religious Affairs of Republic of Turkey.


TURKISH

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı erkek ve kadın din görevlilerinin katılımıyla Amerika Diyanet Merkezinde yapılan Din Görevlileri Koordinasyon Toplantısı tamamlandı. Din görevlilerinin aktif katılımıyla gerçekleşen çalıştaylarda, çocuklara – gençlere ve kadınlara yönelik din hizmetleri ve hutbe metinlerinin dil ve üslubu gibi konular üzerinde fikir alış verişinde bulunuldu. Bir gün devam eden toplantılarda din hizmetleri bağlamında yapılacak faaliyetler için aşağıda maddeler halinde sıralanan yol işaretleri belirlendi.

Kasım 2017 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Din Görevlileri Koordinasyon toplantısında alınan kararlar:

  1. Çocuk ve gençlerin eğitiminde özellikli bölgelere göre ihtiyaç odaklı eğitim anlayışı çerçevesinde dil, üslup, müfredat ve yazılı-görsel materyal çeşitliliği sağlanarak eğitim ve öğretim programı yürütülmesi,
  2. Değerler eğitimi programlarının, bölgesel ihtiyaçlara  göre eğitim kadrosu ve müfredatının zenginleştirilerek Türk nüfusunun yoğunlukta olduğu bölgelerde uygulanması,
  3. Hutbe hazırlama ve redakte komisyonu kurulması ve basat ya da aktüel konularda kurumsal yaklaşımımızı ortaya koyan metinler hazırlanması, bu metinlerin her iki ayın ilk cumasında tüm camilerimizde irad edilmesi,
  4. Türk ve yabancı uyruklu Müslümanları kuşatması amacıyla hutbe metinlerinin Müslüman toplumun gündemiyle uyumlu olacak sekilde revize edilmesi,
  5. Din hizmetlerinin bölgesel özellikler ve talepler dikkate alınarak, belirlenen kriterler çerçevesinde yeniden planlanması,
  6. Cami hizmetlerinin çeşitlendirilerek, camilerin toplumun tüm katmanlarına hitap eden kültür ve eğitim merkezi haline getirilmesi,
  7. Gençlerin cami ile irtibatının artırılabilmesi için, alternatif programlar hazırlanması, cami bünyesinde ‘gençlik kulübü’ adı altında yapılar oluşturulması, gençlerin cami programlarına aktif katılımının sağlanması,
  8. Kadın ve aileye yönelik calışmalarda bayan din görevlilerinin daha etkin rol üstlenmesi,
  9. Bölgelerin genişliği ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak erkek ve kadın din görevlisi sayısının arttırılmasına yönelik talebin Diyanet İşleri Başkanlığına iletilmesi,

kararlaştırılmıştır.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News From DCA