Tuesday, December 6th, 2016

‘Communication Skills between Individuals’ – KAGEM DCA Seminars


Fahrünnisa Erdem became the first guest speaker of the weekly seminars of KAGEM DCA, a branch operating under the Diyanet Center of America. The seminar, which took place in KAGEM on Sunday, December 4, was titled ‘Communication Skills between Individuals’. The seminar was held in an intimate atmosphere with the participation of the parents of the Turkish language course students and other listeners who were interested in the topic.

TURKISH
Diyanet Amerika Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren KAGEM DCA’in haftalık Pazar seminerlerinin ilk konuğu Fahrünnisa Erdem oldu. Dört Aralık Pazar günü KAGEM binasında gerçekleşen seminerin başlığı ‘Kişiler Arası İletişim Sanatı’ idi. Seminer Türkçe kursunun velileri ve konuya ilgi duyan diğer dinleyicilerin katılımıyla interaktif olarak samimi bir havada gerçekleşti.
İletişimin ne olduğuna cevap aranan sunumda iletişimin tarihçesi gözden geçirilirken teknolojinin geldiği son noktadaki iletişimin yeri ve şekli üzerinde duruldu. İletişim kazalarında dikkat edilmesi gereken detaylara geçmeden önce kişi içi iletişimin önemi vurgulandı. İletişim ve sağlıklı iletişim arasındaki fark 3A formülü ile açıklandı. İletişimi kolaylaştıran etmenler, iletişim engelleri ve konu ile ilgili diğer alt başlıklar katılımcıların soruları ve katkılarıyla renklendi. Videolar ve diğer görsellerle zenginleşen aktarım gelecek hafta Pazar günü ‘Aile İçi İletişim’ başlığıyla devam etmek üzere son buldu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News From DCA