Sunday, November 20th, 2016

İkinci Cami Dernek Başkanları Toplantısı Sonra Erdi


T.C. Vaşington Büyükelçiliği Din ve Sosyal Hizmetler Müşavirliğince, Külliyemizde, Amerika’nın farklı bölgelerinde Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren camilerin Dernek Başkanları ve yöneticileri ile 19-20 Kasım 2016 tarihlerinde Cami Dernek Başkanları Toplantılarının ikincisi icra edildi.

Din ve Sosyal Hizmetler Müşaviri Dr. Yaşar Çolak’ın başkanlığında dört oturumdan oluşan ve iki gün boyunca devam eden toplantıda, ibadet mekanlarının güvenliği, İslamofobia ve nefret suçları, farklı inanç çevreleriyle münasebetler, idari ve güvenlik birimleriyle ilişkiler, din istismarı ve şiddet yanlısı terörist yapı ve hareketlere karşı toplumsal bilinçlendirme ve sahih din anlayışını merkeze alan din hizmeti perspektifi gibi konular, alanında uzman olan akademisyenlerin de katılımı ile ele alınarak 2017 ve sonrası dönemlerde gerçekleştirilmesi öngörülen etkinlikler hakkında istişarelerde bulunuldu. Yapılan müzakere ve istişarelerden sonra aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasına karar verildi:

1. Çok kültürlü ve farklı etnik yapılardan oluşan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı cami ve kültür merkezlerinin, farklı etnik, sosyo-kültürel ve mezhepsel aidiyetleri dikkate alan kuşatıcı bir hizmet politikası izlemesi, ibadet ve eğitim mekanlarının kullanımında çocuk, kadın ve erkekler için adil fırsatların sunulması ve engellilerin ihtiyaçlarının gözetilmesi,

2. Son yıllarda ciddi oranda artış gösteren İslamofobik olaylar ile ayrıştırıcı ve ürkütücü siyasal söylemlerin Müslumanlarda neden olduğu kaygı ve korkunun giderilmesi için camilerde rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmesi, Anayasal temel hak ve özgürlukler konusunda cemaat ve üyelerin bilgilendirilmesi,

3. İbadet mekanlarının güvenliği için yerel yönetimler ve güvenlik birimleri ile daha aktif ilişkilerin geliştirilmesi,

4. Camilerin ibadet yeri olmasının yanında aidiyet duygusunu güçlendiren ve toplumsal yapıya katılımı sağlayan “Toplum Merkezleri” olduğu algısının geliştirilmesi, derneklerin sosyal sorumluluk içeren faaliyetlerinin artırılması,

5. Cami ve toplum merkezlerinin fiziki şartlarının kalite, işlevsellik ve estetik açıdan iyileştirilmesi, varlıklı, eğitimli ve nitelikli geniş çevreye sahip fedakarca çalışan insanlardan oluşan efektif yönetim kurullarının oluşturulması,

6. Diğer Müslüman topluluklarla ilişkilere daha fazla önem verilmesi ve ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi,

7. Camilerin yapısal özellikleri ve hizmet planlamaları yapılırken yerel şartlar, çevresel ihtiyaçlar ve bölgelerdeki dini yapıların dikkate alınması,

8. Diğer din mensuplarına ait dini merkezler ve toplumsal organizasyonlarla tanışma ve iletişim kanallarının artırılması,

9. Dernek yönetiminde çoğulcu, katılımcı, demokratik, finans yönetiminde hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerine dayalı bir politika izlenmesi,

10. Dernek ve camilerin din istismarcısı FETÖ/PDY ve şiddet yanlısı DEAŞ terör örgütlerine karşı toplumu bilinçlendirme konusunda aktif görevler üstlenmesi,

11. Din ve sosyal hizmetlerin verimli bir biçimde planlanması ve uygulaması için dernek yönetimi-din görevlisi senkronizasyonun temin edilmesi,

12. Sahih din anlatımı ve Türk toplum organizasyonlarının temsili konusunda sosyal medyanın etkin ve nitelikli olarak kullanılması,

13. Dini ve milli günler vesilesi ile Türk toplumunu bilgilendiren ve toplumsal katılımı pekiştiren programların tertip edilmesi,

14. Türk Dili, Türk Kültürü ve Türk Tarihi’nin yeni nesillere aktarılmasına yönelik nitelikli programların yapılması,

15. Yeni kuşağın dinî ve kültür değerlerimizi sağlıklı bir biçimde edinebilmeleri için nitelikli müfredata sahip hafta sonu kursları, yaz kursları ve değerler eğitimi programlarının tertip edilmesi,

16. Eğitimlerin pedagojik yöntemlere uygun olarak nitelikli kadro ile yapılması, öğretmen ihtiyacı için Milli Eğitim Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Marifet Vakfı ve YTB gibi kurumlardan destek alınması,

17. Derneklerin Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerindeki çeşitli faaliyet alanları ile ilgili proje üreten ve destekleyen kuruluşlarla etkin iş birliği kurması,

18. Cami ve dernekler arası iş birliği ve tecrübe paylaşımının artırılması,

19. Bu tür istişarî toplantıların periyodik olarak yapılması.


Leave a Reply

Your email address will not be published.