Monday, February 20th, 2017

Family Seminar Series at TAMCA Yunus Emre Mosque


The second of the Family Seminars organized by the Diyanet Center of America for the Turkish ladies in USA was held on Saturday, February 11, 2017 in the Turkish American Muslim Association Yunus Emre Mosque (TAMCA) located in Levittown, PA. The seminar was presented by Mrs. Fahrunnisa Erdem on “Communication Skills for People and Family Members”. The seminar was sponsored by the Presidency for Turks Abroad and Related Communities.

TURKISH
Diyanet Center of America tarafından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın katkılarıyla Amerika’daki Türk hanımlara yönelik olarak düzenlenen Aile Seminerleri’nin ikincisi, Fahrünnisa Erdem’in “Kişiler Arası İletişim Sanatı ve Aile İçi İletişim” başlıklı sunumu ile 11 Şubat 2017 Cumartesi günü Levittown’da Turkish American Muslim Association (TAMCA) Yunus Emre Camii’nde gerçekleşti.

Kişiler arası ve aile içi iletişimin başlangıç konusu olarak seçildiği seminerlerde iletişimin ne olduğuna ve sağlıklı olabilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiğine cevap aranırken, teknolojinin ulaştığı güncel durumda, insanlar arası iletişimin aldığı yeni şekiller üzerinde de konuşuluyor. Seminerlerde iletişim kazalarına dikkat çekilerek, iletişimi kolaylaştıran etmenler ve iletişim engelleri detaylı örneklerle paylaşılıyor. Sunumların ikinci bölümünde en yakın çevre olarak nitelendirilen aile içindeki iletişime değiniliyor. Hayata tutunmanın daha da güçleştiği farklı bir kültür ortamında karşılaşılan zorluklarla başa çıkmada en sağlam desteğin sağlıklı iletişimin hakim olduğu aileden geldiği vurgulanıyor. Seminerlerde ayrıca, kişiler arası sağlıklı iletişim ile ailede sağlanacak huzur ortamının aile bireylerinin kişisel ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmedeki önemi vurgulanırken ebeveyn rolünün gerçeklikleri, kadın ile erkek arasındaki iletişim farklılıkları interaktif bir şekilde konuşuluyor. Katılımcıların, yaşadıkları somut sorunlarla ilgili paylaşımları ve bunların çözümüne ilişkin tartışmalar, toplantıların samimi bir ortamda gerçekleşmesini sağlıyor. DCA Aile Seminerleri çeşitli aralıklarla farklı eyaletlerdeki Türk hanımlarla buluşmaya devam edecek.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News From DCA